Đồng hồ gas EQZ

Đồng hồ đo lưu lượng EQZ/Gas Meter EQZ

Model: EQZ

Lưu lượng/capacity Qmax = 25m3/h; 40m3/h; 65m3/h; 100m3/h; 160m3/h; 250m3/h; 400m3/h; 650m3/h
Qmin = 3m3/h; 4m3/h; 5m3/h; 6m3/h; 10m3/h; 12m3/h; 15m3/h,; 20m3/h; 25m3/h
Áp suất/Pressure Pmax = 6 Bar
Kết nối / Connection Từ 2” đến 24”
Xuất xứ/Made in Elgas – Cộng Hòa Séc/Czech